Kuruluş Bilgileri

AKMEM

Alaçam Kadın Mesleki Eğitim Merkezi, Alaçam Belediyesi nin 14.03.2017 tarihinde Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programına sunduğu proje başvurusunun onaylanması ile inşaat ve malzeme alımı için sağlanan 89.749 $ lık finans katkısıyla yaptırılmıştır.2018 de tamamlanan Merkezde 3 atölye bulunmaktadır. Ayrıca bahçe bölümünde tarım atölyesi uygulama alanı oluşturulmuştur.

Alaçam Kadın Mesleki Eğitim Merkezi Projesinin amacı mesleki eğitim alarak iş sahibi olan aile bütçesine katkı sağlayan girişimci kadın sayısının arttırılmasıdır.

Kadınların bölgede kalkınması hedefi ile gerçekleştirilen proje 08.03.2018 tarihinde başarı ile tamamlanmış ve 2019 yılında faaliyetlerine başlamıştır.

AKMEM,  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7/v maddesinde belirtilen: “Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak” hükmü ile Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yönetmelik esaslarına göre eğitim vermektedir. 5393 sayılı belediyeler kanunu ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’nün yönetmeliği çerçevesinde Alaçam Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında Samsun Valiliği oluru ile imzalanan protokol çerçevesinde sürdürülmektedir. Dersler ve içerikleri de aynı yönetmelikler ile belirlenmektedir.

AKMEM ‘de beş programda eğitim verilir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredatlar çerçevesinde 3 aydan 10 aya kadar devam eder. Her program için eğitim saati farklıdır.  Programın kredisini dolduran öğrencilere M.E.B. onaylı  Kurs Bitirme Sertifikası, derslere devam eden ancak yeterli başarı gösteremeyen öğrencilere ise Kurs Katılım Belgesi verilir. AKMEM ‘de verilen M.E.B. onaylı kurs bitirme belgeleri tüm Türkiye’de geçerlidir.

AKMEM’ de dönem sonunda öğrencilere uygulamalı sosyal medya pazarlaması ve yönetimi eğitimi verilir.

AKMEM, Alaçam Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmetlerini sürdürmektedir.