Akmem

AKMEM

Alaçam Belediyesi Kadın Mesleki Eğitim Merkezi AKMEM; "Örgün eğitim sistemi dışında planlı, programlı ve sistemli olarak yürütülen bir eğitim şekli" olarak tanımlanan Yaygın eğitim’ in ilkeleriyle gerçekleştirilen bir yetişkin eğitimi organizasyonu uygulama merkezidir.

AKMEM, İlçemizdeki kadınların kişisel birikimlerini yükseltmek, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, iş hayatında donanımlarını artırmak, gelir elde etmelerine katkıda bulunmak, istihdam edilebilirliklerini artırmak amaçlarıyla kurulmuştur.

AKMEM,  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7/v maddesinde belirtilen: “Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak” hükmü ile Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yönetmelik esaslarına göre eğitim vermektedir. 5393 sayılı belediyeler kanunu ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’nün yönetmeliği çerçevesinde Alaçam Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,İlçe Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü  ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında Samsun Valiliği oluru ile imzalanan protokol çerçevesinde sürdürülmektedir. Dersler ve içerikleri de aynı yönetmelikler ile belirlenmektedir.

AKMEM ‘de beş programda eğitim verilir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredatlar çerçevesinde 3 aydan 10 aya kadar devam eder. Her program için eğitim saati farklıdır.  Programın kredisini dolduran öğrencilere M.E.B. onaylı  Kurs Bitirme Sertifikası, derslere devam eden ancak yeterli başarı gösteremeyen öğrencilere ise Kurs Katılım Belgesi verilir. AKMEM ‘de verilen M.E.B. onaylı kurs bitirme belgeleri tüm Türkiye’de geçerlidir.

AKMEM, Alaçam Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmetlerini sürdürmektedir.

AKMEM’ de verilen eğitimlerin tamamı ücretsizdir. Kurslara 16 yaşını dolduran adaylar başvurabilir.

AKMEM kayıt başvuru zamanları, kurs programı ve kurs modülleri ile ilgili bilgiler internet sitemizin haberler bölümünden takip edilebilir.

AKMEM’ de dönem sonunda öğrencilere uygulamalı sosyal medya pazarlaması ve yönetimi eğitimi verilir.

AKMEM’ e bağlı üç Satış Noktası bulunmaktadır. Satış Noktalarından faydalanmak isteyen kursiyerler, Kurs Bitirme Sertifikası, Uygulamalı Sınav Sonucu ve Ürün Satış Sözleşmesi ile şahsen başvurabilir.

AKMEM’ de hizmet ve eğitimlerden yararlanmak için internet sitemizde bulunan ön başvuru kısmına tıklayarak karşınıza çıkan  “Kursiyer Ön Kayıt Formu” ndaki istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Bu bölüm kişisel bilgilerinizin yanı sıra eğitim almak istediğiniz programı, kurs modülü ve grubunuzu seçebileceğiniz alandır. İşlemi tamamlandığınızda online başvurunuz başarılı bir şekilde tamamlanır.

 Adayların web sitesi üzerinden yaptıkları başvurular ön kayıt niteliğinde olup,ön kayıtların kesin kayda dönüşmesi için; Kimlik fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte şahsen gelmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde aday kesin kayıt hakkını kaybedebilir.

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Alaçam Kaymakamlığı, Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Alaçam Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alaçam Kadınlar Derneği.